Kirken har fået egen hjemmeside kig rundt på www.taarssogn.dk

Taars kirke er beliggende midt i Taars Sogn i Vendsyssel.

Muligvis har der i før-kristen tid ligget et gudehov på stedet, som var viet til Thor. Sognets navn kan således, med stor sandsynlighed, føres tilbage til hedensk tid, da stedet i 1264 bliver nævnt som Thorse, der altså kan udlægges som Thors, - Thors helligdom

Sognepræst og Kirkebogsfører
Kirsten Munkholt
Vrejlev Klostervej 33, 9830  Tårs
Tlf. 9896 1083
E-post:
KIMU@km.dk


Ideen til familieaften er kommet som en gensidig ide og et stort ønske for Menighedsrådet, Børne-/Ungdomsudvalget og familiemedlemmer som Lisbeth, Jette, Henriette og Merethe. Familieaften er påtænkt til at være en aften, hvor børn og voksne samles til nogle hyggelige og opbyggelige timer sammen.

Det er ingen betingelse, at man har børn, kun at børnene har plads… Så du er også velkommen!!! Programmet er lavet så også jeres ønsker kan kommer på tale.

Har du spørgsmål eller tilmelding til arrangementet så kontakt:

Torben Højbjerg

Tlf.: 23 26 42 68 / 98 95 82 68

hoejbjerg@tdcadsl.dk

 Årets konfirmander i Tårs Kirke 2010

Foto Ho&Co (www.hoco.dk)

 Årets konfirmander i Tårs Kirke 2009


Årets konfirmander i Tårs Kirke 2008

 

T�rs

Side fra Net For Dig    NIKE FREE